ANA SAYFA

Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GÜNCELLENME TARİHİ : 09/05/2016

Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini ülke genelinde planlamak, ilgili hizmet birimlerinin nitelik, personel, araç, gereç ve hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, iller ve bölgeler arasındaki koordinasyona yönelik düzenlemeleri yapmak,

Kara, hava ve deniz ambulans hizmetlerinin standartları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

Ambulans ve acil sağlık araçlarının standartları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

112 Acil Sağlık Hizmetlerini uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun şekilde geliştirmek,

Hizmet amacına yönelik organizasyon ile mal ve hizmet alımları ile ilgili planlama yapmak,

Acil sağlık hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve ortak çalışmalar yürütmek,

Acil sağlık hizmetleri alanında mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,

Acil sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren resmi, özel kurum ve kuruluşları denetlemek,
il sağlık müdürlükleri tarafından denetlenmesini sağlamak,

Türkiye genelinde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) çalışmalarını planlamak, ASKOM çalışma usul ve esasları ile standartlarını belirlemek, koordine etmek ve denetlemek,

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.